on tour

Design Thinking 3.0

02. Juli 2018   Atelier Tièche / Bucheggplatz, Zürich

06. Juli 2018   Atelier Tièche / Bucheggplatz, Zürich

 

Design Thinking 2.0

06. Mai 2018 Kunsthalle Zürich

05. Mai   2018 Kunsthalle Zürich

 

Design Thinking 1.0

02.02., 09.02., 16.02., 02.03., 09.03.2018

in der Kunsthalle Zürich und im Atelier Heinrichstrasse